ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

История

       ЦСОП ,,Васил Левски‘‘ е единственият Център за специална образователна подкрепа на територията на Област Ловеч за работа  с ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост,множество увреждания и други придружаващи заболявания. 

       На 1-ви август 2017 година ,ПУ"Васил Левски" гр.Ловеч се бреобразува в ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЛОВЕЧ.Историята на ЦСОП,,Васил Левски‘‘ започва като Помощно училище в с. Стояново /сега с. Радювене/, преминава през селата Голец,Къкрина, за да стигне до гр. Ловеч – в месността Пресечена скала през 1997г. Повече от 160 са служителите, преминали през училището и посветили труда си на работата с тези деца.

История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч