ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Ръководство и екип специалисти

       В училището работи екип от високо квалифицирани специални педагози и други специалисти, отдадени на обучение, възпитание и грижи за децата със специални образователни потребности. 

Директор:

 • Мария Съева 

Специални педагози в начелен етап:

 • Ива Николаева 
 • Грета Маркова 

Специални педагози в прогимназиален и гимназиален етап:

 • Венелина Стойкова - учител математика и информатика
 • Йоана Йоцова-учител по БЕЛ
 • Виолета Станчева
 • Ирина Анатолиева

Възпитатели:

 • Маргарита Осенска
 • Пламен Тодоров 
 • Петър Стоянов
 • Ивайло Нистеров

Психолог:

 • Ценка Бочева

Логопед:

 •   Наташа Нисторова
История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч