ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Ръководство и екип специалисти

       В центъра работи екип от високо квалифицирани специални педагози и други специалисти, отдадени на обучение, възпитание и грижи за децата със специални образователни потребности. 

Директор:

 • Виолета Станчева

Специални педагози:

 • Анелия Бакърджиева 
 • Йоана Йоцова
 • Грета Маркова
 • Зорница Тодорова
 • Галина Кинчева
 • Алисия Христова
 • Венелина Стойкова

Възпитатели:

 • Ивайло Нисторов
 • Малинка Димитрова 
 • Георги Димитров
 • Пламен Тодоров

Психолог:

 • Ценка Бочева

Логопед:

 •   Наташа Нисторова
История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч