ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Обучение на деца с умствена изостаналост

   ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч е център, осъществяващ обучение,възпитание,рехабилитация,дейности с корекционна и компенсаторна насоченост на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания.

   Паралелките и групите за деца с множество увреждания са с пълняемост 4 – 6 ученици, което предразполага възможност за индивидуална работа и спокоен и ползотворен учебно-възпитателен процес.

История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч