ЦСОП Васил Левски

Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

   Център за специална образователна подкрепа "Васил Левски" Ловеч е институция в системата на образованието с основни цели и приоритети: образователни, възпитателни, корекционни, рехабилитационни, терапевтични дейности за деца със специални образователни потребности.

   За реализирането на тези цели се грижи високо квалифициран и силно мотивиран екип от специалисти-специални педагози, логопед, психолог, социален работник,които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновационни методики в образователно-възпитателния процес, разчупвайки консервативния стереотип на работа.

    Усилията ни са насочени главно към индивидуална работа съобразно потребностите и възможностите на учениците, с цел личностовото им развитие, изграждане на умения и навици за учене, общуване, социализация за по-плавна адаптация и интеграция на учениците със СОП.

 

История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч