ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Документи - архив

Правилник за дейността 2017-2018 г., може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2017-2018 г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за безопасни условия 2017-2018 г., може да видите ---> ТУК

 

ПВТР 2017-2018 г., може да видите ---> ТУК

 

Годишен план за учебната 2019г.-2020г. ---> ТУК

 

Вътрешни правила за организация на работа за учебната 2019г.-2020г. ---> ТУК

 

Дневен работен график за учебната 2019г.-2020г. ---> ТУК

 

Вътрешни правила за работа на ЦСОП 2020-2021г. ---> ТУК

 

Годишен план 2020-2021 ЦСОП Васил Левски ---> ТУК

 

График - ИГ ЦСОП 2020-2021г. ---> ТУК

 

График - Часове ЦСОП В.Левски 2020-2021г. ---> ТУК

 

Дневен работен график ЦСОП 2020-2021г. ---> ТУК

 

План за квалификационната дейност 2020-2021г. ---> ТУК

 

ПВТР 2020-2021г. ---> ТУК

 

Правилник за безопасни условия 2020-2021г. ---> ТУК

 

Система за работа в у-ята на COVID-19 ЦСОП 2020г. ---> ТУК