ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Проекти и национални програми

       Центърът участва в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Учениците са разпределени в три групи по интереси ,а именно : "Чета и пиша правилно" ; "Математиката -цветна и забавна" ; "Играя и смятам"

 

История
История - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Прием на ученици
Прием на ученици със СОП - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Обучение на деца
Обучение на деца - ЦСОП Васил Левски - Ловеч
Проекти и програми
Проекти - ЦСОП Васил Левски - Ловеч