ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Националното състезание по Озеленяване и цветарство

 

       Учениците от ЦСОП „В.Левски” гр. Ловеч - Росен Василев и Стела Панова участваха от 24 – 26 април 2014г. в Националното състезание по „Озеленяване и цветарство” в гр.Пловдив, организирано от Министерството на образованието и науката. Те показаха своите умения при представянето на букет микс и аранжировка на декоративно дърво с пролетни цветя.


       С много емоции децата приеха класирането им на трето място. Под ръководството на своя преподавател по цветарство Петър Стоянов, те показаха придобитите си умения и сръчност от обучението в професионалната паралелка в помощното училище, специалност „Озеленяване и цветарство”. Постиженията на учениците бяха високо признати и оценени – получиха купа, медали, грамоти и предметни награди. Различните техники на работа, богатството на растителните видове и умелото съчетаване с природни материали помогна на децата да усвоят нови модели за подражание.


       Децата със специални образователни потребности прекараха три незабравими дни в гр.Пловдив, създавайки нови приятелства и обмяна на опит в грижата за цветята.