ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч