Facebook
тел.: 0884 126 792
ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

История

       ЦСОП ,,Васил Левски‘‘ е единственият Център за специална образователна подкрепа на територията на Област Ловеч за работа  с ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост,множество увреждания и други придружаващи заболявания.


       На 1-ви август 2017 година ,ПУ"Васил Левски" гр.Ловеч се бреобразува в ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЛОВЕЧ.Историята на ЦСОП,,Васил Левски‘‘ започва като Помощно училище в с. Стояново /сега с. Радювене/, преминава през селата Голец,Къкрина, за да стигне до гр. Ловеч – в месността Пресечена скала през 1997г. Повече от 160 са служителите, преминали през училището и посветили труда си на работата с тези деца.

 

История - Изображение 1