Facebook
тел.: 0884 126 792
ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Ръководство и екип специалисти

       В училището работи екип от високо квалифицирани специални педагози и други специалисти, отдадени на обучение, възпитание и грижи за децата със специални образователни потребности.

 

Директор:

 • Мария Съева

 

Начални учители:

 • Ива Николаева 
 • Грета Маркова
 • Виолета Станчева
 • Ирина Анатолиева

 

Прогимназиални учители:

 • Ана Балевска - учител биология, химия, ДБТ
 • Венелина Стойкова - учител математика и информатика
 • Йоана Йоцова-учител по БЕЛ
 • Петър Стоянов- учители професионална подготовка - Озеленяване и цветарство

 

Възпитатели:

 • Маргарита Дачева
 • Маргарита Осенска
 • Пламен Тодоров

 

Психолог:

 • Ценка Бочева

Логопед:

 •   Наташа Нисторова

Социален Работник:

 •  Ивайло Нисторов