Facebook
тел.: 0884 126 792
ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Проекти

       Центърът участва в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Учениците са разпределени в три групи по интереси ,а именно : "Чета и пиша правилно" ; "Математиката -цветна и забавна" ; "Играя и смятам"

 

Проекти - Изображение 1