Facebook
тел.: 0884 126 792
ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Обучение на деца с умствена изостаналост

   

   ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч е център, осъществяващ обучение,възпитание,рехабилитация,дейности с корекционна и компенсаторна насоченост на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания.

   Паралелките и групите за деца с множество увреждания са с пълняемост 4 – 6 ученици, което предразполага възможност за индивидуална работа и спокоен и ползотворен учебно-възпитателен процес.