Facebook
тел.: 0884 126 792
ЦСОП Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

Прием и обучение

       Насочването на ученици за обучение в Център за специална образователна подкрепа се извършва от ЕКПО(Екип за комплексно педагогическо оценяване) към РИО-Ловеч.(Регионален инспекторат по образованието).

 

       След завършване на VIII клас училището дава възможност на учениците със СОП да продължат образованието си в професионална паралелка по част от професия ,,Работник в озеленяването‘‘, специалност ,,Озеленяване и цветарство‘‘ със срок на обучение 2 години.Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация по част от професия.

 

       Център за специална образователна подкрепа с общежитие, ремонтирани спални и санитарни помещения и игротека с отлични условия за организиране на свободното време на учениците.