Facebook
тел.: 0884 126 792

ЦСОП Васил Левски

Център за специална образователна подкрепа в град Ловеч

ЦСОП Васил Левски - Ловеч

 

       ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЛОВЕЧ е институция в системата на образованието с основни цели и приоритети: образователни,възпитателни,корекционни,рехабилитационни,терапевтични дейности за деца със специални образователни потребности.За реализирането на тези цели се грижи високо квалифициран и силно мотивиран екип от специалисти-специални педагози,логопед,психолог,социален работник,които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновационни методики в образователно-възпитателния процес,разчупвайки консервативния стереотип на работа. Усилията ни са насочени главно към индивидуална работа съобразно потребностите и възможностите на учениците ,с цел личностовото им развитие,изграждане на умения и навици за учене,общуване,социализация за по-плавна адаптация и интеграция на учениците със СОП.  

Актуални новини